Uplynulý rok přinesl řadu překvapení, ať už jde o vysoké výnosy na akciových trzích, pokračující realitní boom nebo velmi rychlý růst domácích úrokových sazeb. Letošek pak bude probíhat v duchu postupného návratu do normálu. A to nejen v oblasti našich životů, ale i dění na finančních trzích.

Akcioví investoři za sebou mají další úspěšný rok, když nejsledovanější zámořský index S&P 500 připsal celkový výnos bezmála 29 %. Hlavním tahounem byl výrazný nárůst firemních zisků, který podle současných odhadů dosáhl gigantických 45 % meziročně. Valuace přesto zůstávají napjaté, když se index obchoduje za 21,5násobek očekávaných čistých zisků (forward P/E). To jsou z historického pohledu nadprůměrné a dlouhodobě zřejmě neudržitelné úrovně.

Optimisticky oceněné akcie

Zejména akcie ze Spojených států jsou relativně drahé. Jako atraktivnější se jeví evropské akcie, které jsou ve srovnání s USA o bezmála třetinu levnější. Zároveň by se po letech zaostávání mohly opět na výsluní dostat hodnotové akcie, ty jsou relativně vůči těm růstovým nejlevnější za posledních 20 let. Jedná se navíc zpravidla o cyklické firmy, které by měly těžit z pokračujícího globálního ekonomického oživení.

Obecně jsou však akcie na vysokých úrovních a korekce visí ve vzduchu. Investoři by rozhodně neměli počítat s opakováním skvělé výkonnosti z posledních let, když se růstový potenciál jeví do velké míry vyčerpaný. Na druhou stranu příliš alternativ neexistuje, zejména v kontextu velmi vysoké inflace. Současná situace tak pro dosažení zajímavého výnosového potenciálu nutí podstupovat zvýšená rizika a prodlužovat investiční horizont.

Centrální banky u kormidla

Strašákem pro ceny rizikových aktiv je zejména očekávané utahování měnové politiky Fedu, který již v březnu ukončí kvantitativní uvolňování a následně postupně zvýší svou základní sazbu do pásma 0,75-1 %. Půjde však spíše o sundání nohy z plynu než razantní šlápnutí na brzdu, měnové podmínky zůstanou nadále uvolněné. Naproti tomu Evropská centrální banka považuje stále současné inflační tlaky za přechodné a upravovat svou politiku v dohledné době nehodlá.

Kroky ČNB drtí korunové dluhopisy

Naopak menší centrální banky evidentně mají z rychlého cenového růstu strach. Jednoznačným lídrem v oblasti monetárních restrikcí je ČNB, která zvýší do března svou základní 2T repo sazbu na úrovně okolo 4,75-5 %. To způsobí nejen ochlazení ekonomiky a trhu práce, ale i další růst dluhopisových výnosů, zejména na kratších splatnostech. Výnosová křivka bude ještě více inverzní než dnes. Ceny fixně úročených korunových dluhopisů tak zůstanou i v příštích měsících pod tlakem.

Na místě je tak nadále preferovat dluhopisové investice s nízkou durací. Po kulminaci domácích úrokových sazeb v průběhu prvního pololetí se naopak výrazně zvýší atraktivita bondů s dlouhou splatností, které by střednědobě měly těžit z očekávaného návratu základní úrokové sazby někam do pásma 2-3 %. Jako parkoviště volné likvidity pak díky aktivitám ČNB opět začínají dávat smysl dlouhé roky opomíjené fondy peněžního trhu.

Zpomalení nemovitostního růstu

Velmi diskutovanou otázkou je očekávaný vývoj nemovitostí. Současný výrazný růst domácích úrokových sazeb není pro ceny realit dobrou zprávou. Zejména to platí v případě komerčních nemovitostí, jejichž kupující je zpravidla vnímají jako investiční aktiva oceňovaná výnosovou metodou (DCF). Taková nemovitost se do velké míry chová jako dluhopis s dlouhou durací, na jeho cenu tak má růst diskontní míry (vycházející z úr. sazeb) značně negativní vliv. Nelze tak vyloučit pokles cen některých komerčních nemovitostí v rámci tlaku na růst nájemních výnosů. Nemluvě o trvalém příklonu směrem k e-commerce a nejistotě visící nad potřebou kancelářských prostor v budoucnu.

Na ceny rezidenčních nemovitostí má růst úrokových sazeb menší, nicméně rovněž znatelný vliv, a to zejména skrze kanál poklesu poptávky z důvodu výrazného zdražení hypotečních úvěrů. Tempo růstu cen bytů tak ochladí, k znatelným propadům by však dojít nemělo. Zejména ve velkých městech je kvalitních nemovitostí nedostatek, přičemž náklady na výstavbu nezadržitelně rostou. Lze tak s velkou pravděpodobností čekat umírněné jednociferné růsty cen bytů. Z důvodu složitějšího získání hypoték poroste poptávka po pronájmech, jejichž ceny by měly růst, neboť nájemní výnosy jsou dnes extrémně nízké. Náklady na údržbu nemovitostí i financování přitom znatelně rostou.

Zaostřeno na inflaci a covid

Klíčovým tématem roku 2022 zůstane inflace, ta bude na domácí půdě pravděpodobně kulminovat v průběhu prvního čtvrtletí, přičemž nelze vyloučit dosažení tempa 8-10 % meziročně. V druhé polovině roku by měla začít inflace znatelněji klesat, nicméně s velkou pravděpodobností se delší dobu udrží na zvýšených úrovních. K jejímu zkrocení na dosah inflačního cíle ČNB by mělo dojít zřejmě až koncem roku 2023.

Rezonovat bude nadále téma pandemie, jejíž mediální důležitost doufejme v druhé polovině roku odezní společně s tím, jak poroste promořenost a proočkovanost populace. Nová varianta koronaviru omikron díky své vyšší nakažlivosti tento proces urychlí. Zejména v druhé polovině roku by pak mělo dojít ke zlepšení situace na poli dodavatelských řetězců, což podpoří ekonomický růst a utlumí globální inflační tlaky.

Opatrný optimismus

Rok 2022 se tak ponese v duchu postupného návratu k normálu. Na akciových trzích bude hlavní roli hrát fundament, ostatně pokles spekulativních tendencí a valuací některých nesmyslně oceněných růstových firem je patrný již dnes. Řada bublin však na splasknutí teprve čeká. Dluhopisové výnosy postupně porostou s tím, jak budou centrální banky ustupovat od svých expanzivních politik. Růst cen nemovitostí přibrzdí, nicméně k propadu rezidenčních realit z důvodu vysoké poptávky a úspor domácností nedojde.

Hlavním scénářem tak zůstává pokračování růstu globální ekonomiky, byť nižším než loňským tempem. Rizika výhledu jsou však značná, ať už jde o rozšíření nových závažnějších variant koronaviru, utržení inflace z řetězu, přetrvávání těžkostí dodavatelských řetězců nebo výrazné zpomalení čínské ekonomiky. Na geopolitické scéně to navíc opět začíná výrazně jiskřit. Známé hrozby i nepředvídatelné černé labutě tak mohou nepříjemně překvapit. Investoři by však měli mít svá portfolia rozložena tak, aby spolehlivě fungovala ve všech scénářích budoucnosti.

Zdroj: edofinance.cz

 Autor: Josef Navrátil

Disclaimer:

Společnost eDO finance, a.s. poskytuje informace pro investory jako názory a stanoviska svých specialistů. Jejich názory, prognózy a odhady jsou poskytovány na základě nejlepších znalostí a v dobré víře. Přesto však tyto informace uveřejňuje bez nároku na jejich přesnost či správnost. Závěry odráží názory daného autora v době jejich zveřejnění, tedy historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou poskytovány pouze jako doplňkový informační zdroj, nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani žádný druh poradenství v oblasti investičních či jiných finančních služeb.

S investováním jsou spojena rizika, předpokládané či možné výnosy investice nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích, investice může stoupat i klesat. Investoři svá investiční rozhodnutí činí samostatně a nesou za ně plnou odpovědnost.

Zprostředkovatel nepřebírá odpovědnost za ztrátu či škodu způsobenou použitím jakékoliv informace z tohoto článku.